wojewoda
marszałek
poznań

O cechu

Tradycja Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu sięga XIII wieku. Cech zrzesza na zasadzie dobrowolności rzemieślników branży metalowych i pokrewnych. Teren działania obejmuje województwo wielkopolskie. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców, której celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów jej członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. U. Nr 17/89, poz. 92 z jej późniejszymi. Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.