wojewoda
marszałek
poznań

Młodzi specjaliści od BHP na start

2016-02-11

XVI edycja Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

2016-02-11 00:00:00,
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, o przygotowaniu do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs, jak co roku odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół zawodowych;

miejsce: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, Poznań

termin: 15.04.2015 r., godz. 1100

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

miejsce: Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, Warszawa

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Tematyka obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe
z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu.

Uczestnicy ścisłego finału Konkursu odpowiadają na pytania ustne w celu wyłonienia zwycięzcy i ustalenia kolejnych lokat.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

Etap regionalny Konkursu odbędzie się w dniu 15.04.2016 r., o godz. 1100 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – Sala Reprezentacyjna.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Ogólnopolskim Konkursie który odbędzie się w dniu 19.05.2016 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu

nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy z Rzemiosł zrzeszone w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych udziałem w Konkursie i Szkoły Zawodowe

Termin nadsyłania zgłoszeń (wyłącznie w wersji elektronicznej) upływa w dniu 25.03.2016.

Informacji udziela

Wydział Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,

Pani Małgorzata Maciejewska, 

e-mail: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl,

tel. 61 859 35 58.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu