wojewoda
marszałek
poznań

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

2016-01-20

Spotkanie Starszych i Kierowników Biur Cechów

2016-01-19 00:00:00, 

Ważne decyzje dla przyszłości szkolnictwa zawodowego!…” Na nas nie kończy się rzemiosło i trzeba o tym pamiętać , jeśli nie będziemy mieć nowych członków nie zdołamy dalej poprowadzić organizacji! Czasy i wymagania bardzo się zmieniły,  a my musimy się do tego dostosować – czasem ponosząc także ryzyko! Starania o  środki z WRPO trwały bardzo długo. Pamiętajmy, że jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które wywalczyło takie wsparcie finansowe dla  rzemiosła… Dajmy szanse młodym! To im musimy zostawić nowoczesną organizację  rzemieślniczą, ale która nie zapomina o swoich wielowiekowych tradycjach”.. – powiedział Jerzy Bartnik.

To najważniejsza konkluzja zamykająca spotkanie  jakie odbyło się w Izbie 18 stycznia. Do Poznania przyjechali przedstawiciele cechów z całej Wielkopolski, by jeszcze raz przeanalizować wszystkie - za i przeciw - związane z projektowanym wykorzystaniem  narzędzi możliwych do wdrożenia w ramach projektu dotyczącego doskonalenia systemu nauki zawodu w rzemiośle. Najważniejsze założenia tego projektu przedstawiła  – Bogumiła Frąckowiak. Jak się okazuję projekt, który zamierza zrealizować Izba jest doskonałą odpowiedzią na problemy zasygnalizowane w wykładzie „Aktualna sytuacja rzemiosła w kraju i w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”,  który wygłosiła Jolanta  Kossakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Prowadzący obrady Dyrektor Tomasz Wika omówił pokrótce skutki wprowadzenia nowelizacji Ustawy o Rzemiośle. Kucharz znów stał się rzemieślnikiem, do cechów mogą należeć małżonkowie i dzieci rzemieślników – media w praktyce nie informowały o tych zmianach i stąd apel do cechów, by te bardzo ważne informacje przekazały jak najszybciej swoim członkom.

W czasie spotkania wiele mówiono na temat pieniędzy , a raczej możliwości ich pozyskania. O tym jak podnosić kwalifikacje swoje i pracowników mówiła  Jolanta  Kossakowska. Podpowiadała jak i gdzie szukać informacji na temat korzystania z pieniędzy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kolei Bogumiłą Frąckowiak podpowiedziała jak rzemieślnicy mogą skorzystać z  dofinasowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowych Urzędów Pracy. Mówiła również o dofinasowaniu termomodernizacji możliwej do przeprowadzenia ze środków unijnych przyznanych dla Urzędu Marszałkowskiego.

Na obszerną relację z tego spotkania zapraszamy Państwa do kolejnego wydania Wielkopolskiego Rzemieślnika.

Marzena Rutkowska-Kalisz

Zapraszamy do Galerii FOTO