wojewoda
marszałek
poznań

40 Jarmark Świętojański

2015-06-17

Klucze do miasta dla rzemieślników i kupców.

Otwarcie Jarmarku Świętojańskiego  13-28.06.2015 r.
W sobotę dnia 13 czerwca 2015 roku o godz. 12oo  Z-ca Prezydenta miasta Poznania Agnieszka Pachciarz otwierając  Jarmark Świętojański,  przekazała na ręce V-ce Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Stanisława Marczaka reprezentującego rzemieślników klucze do bram miasta. Towarzyszył mu reprezentującego kupców - Jan Gorlas Z-ca Prezesa Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu.
W uroczystości przekazania kluczy uczestniczyła starszyzna Cechowa z:  
-    Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu
-    Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych,
-    Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych,  
-    Cechu Cukierników i Piekarzy,
-    Cechu Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych,
-    Wielkopolskiego Cech Rzeźników-Wędliniarzy- Kucharzy
W ten sposób rozpoczął się 40 Jarmark Świętojański, który potrwa do   28.czerwca 2015 r. Zapraszamy do odwiedzenia stoisk rzemieślników i handlowców.Na mieszkańców i odwiedzających czeka moc atrakcji. Każdy dzień kończy się koncertem lub występem kabaretowym.Poza tym odbywać się będzie turniej szachowy i pokaz gier planszowych. Zostanie przeprowadzona Gra Miejska „ W poszukiwaniu kwiatu paproci” jak również animacje dla dzieci.W weekendy znani mieszkańcy Poznania czytać będą dla dzieci bajki.
Anna - Jaszewska