wojewoda
marszałek
poznań

Wielkopolski Sejmik Kształcenia Zawodowego

2015-06-19

O szkolnictwie zawodowym z Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską
17 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolski Sejmik Kształcenia Zawodowego”. 

Organizatorami konferencji była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Komitet Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej przy współpracy z Wielkopolską Izbą Budownictwa.

Tematyką była sytuacja szkolnictwa zawodowego, w tym funkcjonowanie systemu egzaminów oraz współpraca samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, organizacje pracodawców i samorządu gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego rzemiosła z mocy ustawy realizującego zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, instytucje rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych: Egzaminy zawodowe do poprawki. Jakich zmian potrzebują szkoły zawodoweoraz Nauka zawodu u pracodawcy. Kształcenie dualne jako obszar współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego, którego uczestnikiem był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie – Jerzy Bartnik.

Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono mechanikowi motocyklowemu. Pomysł spodobał się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i został zaakceptowany. - Poznań sprawił, że mamy nowy zawód. Jeżeli ktoś z państwa ma wyobrażenie, że w Polsce jest potrzebny jakiś nowy zawód, proszę do mnie napisać - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej. We wrześniu w Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu uczniowie zaczną naukę w nowym kierunku.

Galeria