wojewoda
marszałek
poznań

Bezpłatne szkolenie !!!

2016-06-15

Bezpłatne szkolenie

Urząd Miasta Poznania - zaprasza!

Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa zaprasza  

27 czerwca br. na bezpłatne szkolenie

"Odkodowanie ekspansji- czyli co należy wiedzieć o rynkach zagranicznych".

W czasie szkolenia zostaną omówione kwestie przeprowadzenie skutecznych badań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz ich konsekwencjami.

Szczegółowy program szkolenia:

Cześć I - międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa jako zespół uwarunkowań marketingu na rynkach zagranicznych:

  • znaczenie badań  rynków zagranicznych
  • etapy badań rynków zagranicznych
  • problemy towarzyszące badaniom
  • rodzaje badań: badania strukturalne, badania elementów rynku, badanie      elementów marketingu
  • źródła i metody pozyskiwania informacji
  • ocena wiarygodności partnera zagranicznego
  • analiza przypadków.

Część II- Praca nad zindywidualizowanym badaniem rynku zagranicznego metodą case study oraz metodą "design thinking":

  • praca w grupach nad analizą przypadków złego przeprowadzenia badań        marketingowych rynków zagranicznych oraz ich konsekwencji
  •    praca w grupach nad przygotowaniem koncepcji badania marketingowego dla firmy X.

Szkolenie poprowadzi  Pani dr Alicja Hadryś-Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalistka w obszarze handlu zagranicznego.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej
i Rolnictwa UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, sala C, w godz. 9:00- 15:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres eksport@um.poznan.pl

http://www.poznan.pl/mim/main/aktualnosci,p,29887,30076.html