wojewoda
marszałek
poznań

Bezpłatne szkolenia komputerowe - Zapraszamy!!!!

2016-06-05

Ruszyły bezpłatne szkolenia komputerowe

2016-06-03 00:00:00, 

Zapraszamy!!!        Firma Edukey rozpoczęła w Poznaniu realizację BEZPŁATNYCH KURSÓW KOMPUTEROWYCH, w 100 % finansowanych z EFS. Naszą grupą docelową są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie max średnie) w wieku 25-64 lata (osoby bezrobotne, bierne zawodowo jak i pracujące).

Kursy te pozwolą uczestnikom zdobyć kompetencje komputerowe oraz mocny punkt w CV – uczestnicy mają możliwość zdobycia certyfikatów ECCC. Osobom bezrobotnym kursy te pozwolą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, natomiast osoby po 50. roku życia, które mają trudności w obsłudze komputera, po odbytym kursie będą samodzielnie korzystały z usług Internetu czy komputera.Bliższe informacje na ulotce