wojewoda
marszałek
poznań

Bezpłatne szkolenia komputerowe - Zapraszamy!!!!

2016-04-28

Ruszyły bezpłatne szkolenia komputerowe

2016-04-27 00:00:00,
Firma Edukey rozpoczęła w Poznaniu realizację BEZPŁATNYCH KURSÓW

KOMPUTEROWYCH, w 100 % finansowanych z EFS. Naszą grupą docelową są
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie max średnie),
w wieku 25-64 lata (osoby bezrobotne, bierne zawodowo jak i pracujące).

Kursy te pozwolą uczestnikom zdobyć kompetencje komputerowe oraz mocny
punkt w CV - uczestnicy mają możliwość zdobycia certyfikatów ECCC.
Osobom bezrobotnym kursy te pozwolą wzmocnić swoją pozycję na rynku
pracy, natomiast osoby po 50. roku życia, które mają trudności w
obsłudze komputera, po odbytym kursie będą samodzielnie korzystały z
usług internetu czy komputera.

Bliższe informacje na ulotce.

Bogumiła Frąckowiak