wojewoda
marszałek
poznań

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

2016-04-29

Zapraszamy do udziału!

2016-04-28 00:00:00,
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków do tegorocznej  edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” – „European Enterprise Promotion Awards”. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w tej dziedzinie, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, jak również inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Nagrody przyznane zostaną w sześciu kategoriach:
- Promowanie ducha przedsiębiorczości;
- Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze;
- Rozwój środowiska biznesowego;
- Wspieranie umiędzynarodowienia działalności;
- Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami;
- Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne. 
Po otrzymaniu wszystkich wniosków jury, powołane przez Ministra Rozwoju, wybierze jeden lub dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach, które zostaną następnie nominowane do etapu europejskiego.
W związku z marketingowym charakterem konkursu, jak również związanymi z tym korzyściami wizerunkowymi dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji biznesowych, serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur w opisanych wyżej kategoriach i przesyłanie drogą elektroniczną do dnia 18 maja 2016 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, koordynującego zbieranie zgłoszeń do konkursu w naszym regionie. Podręcznik konkursowy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Ministerstwa  Rozwoju:http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszyl-nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2016.
Osobą kontaktową, do której prosimy przesyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe jest Pan Jacek Tomczak, Tel. (61) 626 62 56, e-mail: jacek.tomczak@umww.pl
Więcej informacji na temat etapu krajowego można uzyskać również od krajowego przedstawiciela: Marcin Zembaty, Ministerstwo Rozwoju, Departament Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, e-mail: Marcin.Zembaty@mr.gov.pl, tel. (0-22) 693 51 01 lub w zastępstwie Pani Bożena Kujawa tel. (0-22) 693 51 96.